Jsme výrobcem komplexního, flexibilního systému pro potřeby výuky a tréninku v rámci kybernetické bezpečnosti pod obchodním názvem C.L.U.E (Cyber League Unified Engine). Jedná se o výukový model reálné výrobní linky, jejíž ovládací prvky jsou řízeny SCADA systémy. 

Kritickou infrastrukturu tvoří prvky nebo systémy prvků (stavby, zařízení, prostředkyKritickou infrastrukturu tvoří prvky nebo systémy prvků (stavby, zařízení, prostředkynebo veřejná infrastruktura) a jejich provozovatelé. 

Je metoda, jež vede legitimní počítačové uživatele k poskytnutí užitečných informací, které pomáhají útočníkovi získat neautorizovaný přístup do jejich počítačového systému. Ve většině případů útočník nepřichází do osobního kontaktu s obětí.

Základním cílem penetračního testování, často označovaného také jako „ethical hacking“, je metodou simulovaného hackerského útoku ověřit úroveň bezpečnosti systémů vaší organizace a odolnost informačních a komunikačních

Trending

Analytik kybernetické bezpečnosti zajišťuje podrobnou analýzu situace kybernetické bezpečnosti a navrhuje řešení případných incidentů. Zodpovídá za správnou informovanost zodpovědných osob. Při výkonu práce

Strana 1 z 2

+420 775 490 771
info@alwfirm.cz