Základním cílem penetračního testování, často označovaného také jako „ethical hacking“, je metodou simulovaného hackerského útoku ověřit úroveň bezpečnosti systémů vaší organizace a odolnost informačních a komunikačních

Trending

Analytik kybernetické bezpečnosti zajišťuje podrobnou analýzu situace kybernetické bezpečnosti a navrhuje řešení případných incidentů. Zodpovídá za správnou informovanost zodpovědných osob. Při výkonu práce

Kritickou infrastrukturu tvoří prvky nebo systémy prvků (stavby, zařízení, prostředkyKritickou infrastrukturu tvoří prvky nebo systémy prvků (stavby, zařízení, prostředkynebo veřejná infrastruktura) a jejich provozovatelé. 

Je metoda, jež vede legitimní počítačové uživatele k poskytnutí užitečných informací, které pomáhají útočníkovi získat neautorizovaný přístup do jejich počítačového systému. Ve většině případů útočník nepřichází do osobního kontaktu s obětí.

Často se s tímto názvem v dnešní době setkáte v oblasti IT (informační technologie). Občas o sobě tvrdíme, že jsme tzv. Bastlíři. V oblasti informačních technologií se právě Bastlíři věnují různým vylepším, my patříme mezi ty, jež umí sestrojit vlastními silami určitá zařízení. 

Strana 1 z 2

+420 775 490 771
info@alwfirm.cz