Penetrační test - ethical hacking

Základním cílem penetračního testování, často označovaného také jako „ethical hacking“, je metodou simulovaného hackerského útoku ověřit úroveň bezpečnosti systémů vaší organizace a odolnost informačních a komunikačních

technologií před reálnými kybernetickými hrozbami.

Penetrační test (anglicky penetration test, někdy pentest) je v informatice metoda hodnocení zabezpečení počítačových zařízení, systémů nebo aplikací. Co je vlastně ten penetrační test? Včasné odhalení bezpečnostních chyb a zranitelností v informačních systémech dříve, než jsou zneužity útočníkem. 

Disponujeme týmem šikovných etických hackerů, kteří mají dlouholeté zkušenosti a v minulosti realizovali již nespočet penetračních testů:

 • penetrační testy SW
 • penetrační testy HW
 • penetrační testy budov
 • penetrační testy sítí
 • zabezpečení SW, HW a sítí
 • zabezpečení dat a objektů

Penetrační testy bývají součástí kompletního bezpečnostního auditu. 

Základní principy pentestů:

 1.  Test infrastruktury
 2. Test aplikačního prostředí
 3. Testy mobilních zařízení

Fáze penetračního testování:

 1.   Průzkum – Detailní naplánování bezpečnostního testu
 2.  Testování – Řízení (koordinace) a provedení vlastního bezpečnostního testování
 3.  Reportování výsledků

Cíle penetračního testování:

 1.  Odhalit možnosti zneužití existujících zranitelností a oblasti vzniku možných rizik,
 2. Poskytnout ucelený přehled o stavu zabezpečení infrastruktury a aplikačního prostředí např. jako vstup pro analýzu rizik,
 3. Podklad pro návrh kroků k zajištění vyšší úrovně zabezpečení odstraněním existujících problémů, případně návrhy na předejití vzniku podobných problémů,
 4. Pokrytí požadavků normy ISO/IEC 27001 / Zákona o kybernetické bezpečnosti.

 

+420 775 490 771
info@alwfirm.cz