Czechtron

Czechcybertron je odvozenina z několika slov. Czech - český, cyber - zkratka pro kybernetickou bezpečnost a TRON odkazuje na film z r. 1982 (Snímek Tron byl v době svého vzniku vpravdě převratný, experimentoval s neprobádanou počítačovou animací a nevídanými vizuálními efekty).

S naším prvním Czechtronem (Czechcybertronem) začínali r. 2021, a to ve Dvoře Králové. V té době jsme tam školili na námi vyrobeném speciálním popkornovači. Cílem studentů bylo chránit výrobu popcornu před napadením ovládacích a řídích systémů skutečné potravinářské linky. Efektivně chránit aktiva společnosti před možnými kybernetickými útoky. Jejich hlavním cílem bylo včasná detekce kybernetického útoku a následná správná reakce na něj. Dalším úkolem bylo odstranění následků útoku a forenzní analýza celého děje, včetně procesu odhalení objednatele útoku. Dále studenti museli o útoku informovat majitele společnosti, popsat skutkový děj a připravit podklady pro příslušné úřady. Součástí řešení následků útoku byla možnost studentů konzultovat stav útoku s výrobcem SW, s nímž má společnost platnou servisní smlouvu. Vice ZDEReaktor

Druhý Czechcybertron už probíhal v mezinárodním formátu. Tentokrát studenti měli za úkol chránit jadernou elektrárnu. V té době už jsme tuto akci rošířili o unikátní moderní technologie, výrazně náročnější úkoly a přednášky. Hlavním úkolem studentů bylo ubránit infastrukturu a řídící systémy elektrárny před možnými kybernetickými útoky. Jejich hlavním cílem byla včasná detekce kybernetického útoku a následná správná reakce na něj. Dále bylo nutné  odstranění následků útoku a forenzní analýza celého děje, včetně zpracování popisu útoku. Součástí řešení následků útoku byla možnost studentů konzultovat průběh útoku s výrobcem SW, s nímž má společnost platnou servisní smlouvu. Více ZDE

Třetí Czechcybertron probíhal v poměrně stejném duchu, jako druhý. Opět mezinárodní formát, jaderná elektrárna, ale také jsme pro studenty připravili nové úkoly, nové výzvy, které si velmi užili. Více ZDE.

 

+420 775 490 771
info@alwfirm.cz