Analytik kybernetické bezpečnosti

Analytik kybernetické bezpečnosti zajišťuje podrobnou analýzu situace kybernetické bezpečnosti a navrhuje řešení případných incidentů. Zodpovídá za správnou informovanost zodpovědných osob. Při výkonu práce

vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentace podle platné legislativy, jestliže na základě tohoto zákona organizaci vznikají právní povinnosti.

Jak pracuje takový analytik?

  • Provede hloubkovou analýzu situace kybernetické bezpečnosti.
  • Vyhodnotí závažnosti bezpečnostních incidentů.
  • Provede následné analýzy incidentů zachycených pracovníky dohledového centra.
  • Sledujeí trendy v kybernetické bezpečnosti a přijímá opatření dle aktuálního vývoje
  • Doporučí aktualizací procesů pro řešení bezpečnostních incidentů.
  • Přípraví podklady pro prezentaci řešení bezpečnostních incidentů.
  • Komunikuje s odbornou veřejností při výměně zkušeností a sdílení informací týkajících se kybernetických útoků a způsobech zabezpečení.
  • Zpracuje dokumentaci ze svěřeného rozsahu oblasti kybernetické bezpečnosti.
+420 775 490 771
info@alwfirm.cz