C.L.U.E. X

Jsme výrobcem komplexního, flexibilního systému pro potřeby výuky a tréninku v rámci kybernetické bezpečnosti pod obchodním názvem C.L.U.E (Cyber League Unified Engine). Jedná se o výukový model reálné výrobní linky, jejíž ovládací prvky jsou řízeny SCADA systémy. 

Máme 4 možné konfigurace C.L.U.E.:

C.L.U.E. konfigurace 1:

konfigurace je optimalizovaná pro potřeby seznámení se s prostředím průmyslové automatizace z hlediska kybernetické bezpečnosti. Umožní klientům pochopit základní principy a procesy v průmyslovém provozu.

Tento model je určen pro provádění snadnějších demonstračních akcí prostřednictvím zkušeného pedagoga např. v rámci výuky studentů v učebně kybernetické obrany. Vzhledem k jeho variabilitě lze tento model poměrně snadno dopravit na různé akce.

Minimálně se klienti na tomto modelu naučí:

 • Monitoring provozu
 • Vyhledání rizikových míst
 • Definice zranitelnosti
 • Pochopení funkcionality systémů a technologického složení výrobní modelu výrobní linky.

Tato varianta neumožňuje přímé provádění útoků.

C.L.U.E. konfigurace 2:

na rozdíl od konfigurace 1 se tato konfigurace liší tím, že obsahuje databázi zranitelností a scénářů, což umožňuje provádět a simulovat různé formy kybernetických útoků na systémy. Klienti tak získávají možnost poznávat, jak vypadají reálné útoky na systémy průmyslové automatizace a učit se, jak takový útok rozpoznat, eliminovat a jaké zvolit nejvhodnější opatření pro zamezení útoku v budoucnu.

Ke klientům oboru IT kybernetické obrany lze připojit i klienty chemických oborů, kteří v případě výroby např. popcornu mohou laboratorními metodami zjistit poživatelnost výrobků. 

C.L.U.E. konfigurace 3:

tato konfigurace je „nejvyspělejší“. Na rozdíl od předchozích dvou konfigurací plní funkci modelu laboratoře.

Umožnuje simulovat útoky, které se již ve světě odehrály, umožňuje pravidelnou aktualizaci databáze zranitelností a rozšiřitelnost z hlediska poplatnosti době a výměnu fyzické periferie. Zmíněná výměna periferie umožní, aby klienti v rámci výuky měnili komponenty, čímž může vzniknout reálný model, který bude provádět automatizované operace. Příkladem může například být výměna výrobníku popcornu za simulaci výrobního procesu ve:

 • Farmacii nebo potravinářství
 • Vodohospodářství (simulace provozu výroby a distribuce pitné vody, ČOV, technologického vybavení přehrad, vodních děl)
 • Službách (distribuce plynu a ropy, model linky logistického skladu)
 • Energetice (výroba a rozvod elektřiny, rozvodný uzel)

Konfigurace je také vhodná pro trénování a výuku obecného penetračního testování.

Systém lze doplnit o telekomunikační modul, prostřednictvím kterého lze vytvořit lokální telekomunikační služby jako je např. LTE, GSM, DMR,  LPWAN a další. 

Vzhledem k variabilitě a mobilní koncepci systému lze pak celou sestavu poměrně snadno dopravit na různé akce.

C.L.U.E. konfigurace X:

Jedná se o nejvýkonnější, detailněji propracovaný sofistikovaný model výrobní linky, který automatizovaně provádí složité a velmi složité úkoly. Zapojením vhodné periferie vznikne model určený k provozu v těchto průmyslových oblastech:

 • Farmacie nebo potravinářství
 • Vodohospodářství (simulace provozu výroby a distribuce pitné vody, ČOV, technologického vybavení přehrad, vodních děl)
 • Službách (distribuce plynu a ropy, model linky logistického skladu)
 • Energetice (výroba a rozvod elektřiny, rozvodný uzel)

Model je vzhledem k jeho sofistikovanosti a zajištění autentických podmínek výrobního podniku mobilní, ale velmi omezeně (je potřeba dodávka - u jaderné elektrárny nám např. jenom dodávka nestačila). Obsluha tohoto modelu je totožná s obsluhou ve výrobních společnostech, a proto ji zajišťuje naše společnost.

Model C.L.U.E. konfigurace X je vybaven zvukovými, světelnými, nebo i kouřovými efekty pro navození skutečného nejen výrobního procesu.

C.L.U.E. X - u něj si své zákazníky vybíráme, neprodáváme jen tak někomu. 
+420 775 490 771
info@alwfirm.cz